ALTA POLÍTICA

ALTA POLITICA va ser la qualificació que va rebre el film Érase una vez... (1950) per part de la censura franquista, un film d’animació fet a Barcelona per representants tant de l’alta cultura com de la cultura popular del moment. Va costar 5 milions de pessetes que no es van recuperar. Els distribuïdors van tenir por. De què? Per esbrinar-ho, he començat un documental.

ALTA POLITICA fue la calificación que recibió el film Érase una vez... (1950) por parte de la censura franquista, un film de animación hecho en Barcelona por representantes de la alta cultura y la cultura popular del momento. Costó 5 millones de pesetas que no se recuperaron. Los distribuidores tuvieron miedo. ¿De qué? Para averiguarlo, he empezado un documental.

ALTA POLITICA (politically permetted) was the certification Franco's censors gave to the children animated film Érase una vez... (1950). Its budget was 5 million pesetas that wasn't recouped. The distributors were afraid. Afraid of what? To answer that question, I've started shooting a documentary.

divendres, 7 de juny de 2013

Antecedents (film background) Part 1

Una mica d’història. Érase una vez... fou un projecte inicialment engegat per Jaume Baguñà. D’on prové el bagatge de Baguñà en el camp de l’animació? En tres posts ho desvetllarem.

Un poco de història. Érase una vez...  fue un proyecto que inicialmente arrancó Jaume Baguñà. ¿De dónde proviene el bagaje de Baguñà en el campo de la animación? En tres posts lo descubriremos.

A little bit of History. Érase una vez... was a project that was started by Jaume Baguñà. Where was his knowledge of animation coming from? In the next three posts we will discover it.Hispano Gràfic Films

          El dibuixant Salvador Mestres creà un dels primers personatges de l’animació espanyola amb prou personalitat com per protagonitzar una sèrie, pràctica que ja era habitual en el cinema animat nord-americà. En Joan Milhomes de la premsa il·lustrada esdevindria el Juanito Milhombres animat i protagonitzaria l’any 1940 La isla mágica. L’argument del film explicava com un drac que tenia atemorits els vilatans era vençut per en Joan Milhomes gràcies a l’ajuda d’uns nans del bosc, que acabaven convertint la fera en un parc d’atraccions.
          Ja abans de la guerra, en Jaume Bagunyà i en Salvador Mestres havien fet alguns curts de manera experimental, però no és fins després de la deflagració que decideixen prendre’s-ho més seriosament. L’any 1938 Jaume Baguñà crea la Hispano Gráfic Films, que esdevé la primera productora espanyola que persegueix fer del dibuix animat un negoci amb cara i ulls. L’equip que va crear la sèrie de Juanito Milhombres produïda per Jaume Baguñà tenia a Salvador Mestres com a realitzador i comptava amb els dibuixants Joaquim Muntanyola, Antoni Batllori i Josep Escobar. Les primeres escenes de La isla mágica mostraven una maqueta en tres dimensions creada per Batllori, tota una gosadia tècnica pel dibuix animat de l’època. 
          Mestres realitzaria un total d’onze pel·lícules per a Hispano Gráfic Films abans de separar-se’n l’any 1942 per desavinences amb en Jaume Baguñà. El 1940 va fer El diablo oportuno, Luz encantada, El león y el ratón, i Abeja. El 1941 va dirigir ¡Mecachis que bomberos!, Juanito va de caza, Si te pica una mosca, El torero tarumba i Pulgarcito, que va ser la darrera que Mestres va realitzar per a Hispano Gráfic Films.
El personatge animat, al centre, i la seva versió impresa, a dreta i esquerra.

         El dibujante Salvador Mestres creó uno de los primeros personajes de la animación española con suficiente personalidad como para protagonizar una serie, práctica que ya era habitual en el cine animado en estadounidense. El Joan Milhomes de la prensa ilustrada se transformaría en el Juanito Milhombres animado y protagonizaría el año 1940 La isla mágica. El argumento del film contaba cómo un dragón que tenía atemorizados a los habitantes de un pueblo era vencido por Juanito Milhombres gracias a la ayuda de unos gnomos del bosque, que terminaban convirtiendo al monstruo en un parque de atracciones.
         Ya antes de la guerra, Jaume Bagunyà i Salvador Mestres habían hecho algunos cortos de manera experimental, pero no será hasta el fin de la deflagración que deciden tomárselo más en serio. En el año 1938 Jaume Baguñà crea la Hispano Gráfic Films, que será la primera productora española que pretende hacer del dibujo animado un negocio. El equipo que crea la serie de Juanito Milhombres producida por Jaume Baguñà tenía a Salvador Mestres como realizador y contaba con los dibujantes Joaquim Muntanyola, Antoni Batllori y Josep Escobar. Las primeras escenas de La isla mágica mostraban una maqueta en tres dimensiones creada por Batllori, un alarde técnico para el dibujo animado de la época.
          Mestres realizaría un total de once películas para Hispano Gráfic Films antes de separarse de la productora en 1942 por desavenencias con Jaume Baguñà. El año 1940 hizo El diablo oportuno, Luz encantada, El león y el ratón, y Abeja. El 1941 dirigió ¡Mecachis que bomberos!, Juanito va de caza, Si te pica una mosca, El torero tarumba y Pulgarcito, que fue el último film que Mestres realizó para la Hispano Gráfic Films.

The illustrator Salvador Mestres created the first animated cartoon with enough personality to starring an animated series, despite that was something frequently done in American animation. Joan Milhomes was a character that came from the press, and turned into Juanito Milhomes to get into the animated world with its first film on 1940: La isla mágica (The magical island). The plot explained how a dragon that was terrifying people from a small village was win by Juanito Milhombres, who, with the help of dwarfs, turned the dragon into an amusement park.
Before the Civil War, Jaume Baguñà and Salvador Mestres had done some experimental animated shorts, but since the war is off it wasn’t a serious matter. On 1938 Jaume Baguñà creates the Hispano Gráfic Films, that will be the first Spanish Production enterprise on taking the animation as a serious business. The team that made the Juanito Milhombres series produced by Jaume Baguñà was directed by Salvador Mestres. There were some cartoonist working on it, as Joaquim Muntanyola, Antoni Batllori and Josep Escobar. The first scene on La isla mágica showed up a three dimensional model that was a technical boast by then. 
Mestres directed eleven films for the Hispano Gráfic Films before leaving the production house on 1942 because of disagreements with Jaume Baguñà. On 1940 he made El diablo oportuno, Luz encantada, El león y el ratón, and Abeja. On 1941 directed ¡Mecachis que bomberos!, Juanito va de caza, Si te pica una mosca, El torero tarumba and Pulgarcito, that was the last film directed by Salvador Mestres for the Hispano Gráfic Films.


Dibsono Films

         Fou una productora fundada per l’editor Alejandro Fernández de la Reguera en la immediata postguerra. El seu director d’animació va ser Enric Ferran, més conegut com a Diban, metge de professió però també gran dibuixant. De forma paralel·la a la seva tasca mèdica, s’exercità com a animador dirigint el seu primer curt per a Dibsono Films el 1940: S.O.S. Doctor Marabú. La seva tasca de realització era compartida amb Francesc Tur, que també feia d’animador. L’equip es completava amb els dibuixants Guillermo Fresquet, Federico Sevillano i Armando Tosquellas.
          L’any 1941 Dibsono Films arriba a un acord per cedir el personatge de Don Cleque, que protagonitzava una exitosa sèrie de curtmetratges d’animació, a la productora que es crearia l’any següent de la unió de Dibsono Films i Hispano Gràfic Films: Dibujos Animados Chamartín. Don Cleque és un homenet amb bigoti, força anodí, amb la curiositat d’un aventurer i un bon exemple d’anti-heroi, que a partir de llavors animarà Francesc Tur com a cap d’animació responsable de la sèrie, una de les tres que tenen en marxa en aquella època els Estudis Chamartín.  
          La popularitat d’aquest personatge quedà fora de dubte quan el Sindicat Nacional de l’Espectacle deicideix otorgar un premi a dos de les pel·lícules de la sèrie: Don Cleque de los monos (1942), on el personatge emula a Tarzan, el veritable rei dels micos, i Don Cleque y los indios (1945), amb clares referències al Western però sempre en clau de paròdia. 

        Dibsono Films fue una productora fundada por el editor Alejandro Fernández de la Reguera en la inmediata posguerra. Su director de animación fue Enric Ferran, conocido como Diban, médico de profesión pero también gran dibujante. De forma paralela a su labor como médico, se ejercitó en el campo de la animación dirigiendo su primer corto para Dibsono Films el año 1940: S.O.S. Doctor Marabú. Compartía la realización con otro animador, Frances Tur, con el que alternaba las responsabilidades de animación y dirección. El equipo se completaba con Guillermo Fresquet, Federico Sevillano y Armando Tosquellas.
          En 1941 Dibsono Films llega a un acuerdo para ceder el personaje de Don Cleque, protagonista de una exitosa serie de cortos animados, a la productora que se creó al año siguiente de la fusión entre Dibsono films y Hispano Gráfic Films; Dibujos Animados Chamartín. Don Cleque es un hombrecillo con bigote, bastante anodino, con la curiosidad de un aventurero y un buen ejemplo de antihéroe, que a partir de entonces animará Francesc Tur como jefe de animación responsable de la serie, una de las tres que tienen en marcha en aquella época los estudios Chamartín.

Revista "Cámara", octubre de 1942.

          La popularidad de este personaje quedó fuera de duda cuando el Sindicato Nacional del Espectáculo decidió otorgar un premio a dos de las películas de la serie: Don Cleque de los monos (1942), en el que el personaje emula a Tarzán, el verdadero rey de los monos, y Don Cleque y los indios (1945), con claras referencias paródicas al género del Western.


Dibsono Films was a Production house founded by the editor Alejandro Fernández de la Reguera at the end of the Spanish Civil War. Its most popular director of animation was Enric Ferran, or Diban, a doctor who loved drawing. He made a life as a doctor and an animator at the same time, and he directed his first short film on 1940: S.O.S. Doctor Marabú. He shared the direction of films with Francesc Tur, but both used to animate too. The team was completed by the cartoonists Guillermo Fresquet and Federico Sevillano.
On 1941 Dibsono Films made a deal to hand over its popular character Don Cleque, who starred a famous animated series, to the Studio that will be created next year with the merger of Dibsono Films and Hispano Gráfic films; Dibujos Animados Chamartín. Don Cleque was a man with moustache, anodyne, with an adventurer’s soul and a good example of antihero. From then on, it was headed by Francesc Tur as the director of Don Cleque’s animated series: one series among the three that were being animated in the Chamartín Studio in those days.
The character was so popular that a couple of prizes from the administration (the Sindicato Nacional del Espectáculo) were given to him: one for Don Cleque de los monos (Don Cleque of the apes, 1942), were he emulates Tarzan of the apes, and Don Cleque y los indios (Don Cleque and the indians, 1942), a parodic appraoch to Western Movies.

More Information:

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada