ALTA POLÍTICA

ALTA POLITICA va ser la qualificació que va rebre el film Érase una vez... (1950) per part de la censura franquista, un film d’animació fet a Barcelona per representants tant de l’alta cultura com de la cultura popular del moment. Va costar 5 milions de pessetes que no es van recuperar. Els distribuïdors van tenir por. De què? Per esbrinar-ho, he començat un documental.

ALTA POLITICA fue la calificación que recibió el film Érase una vez... (1950) por parte de la censura franquista, un film de animación hecho en Barcelona por representantes de la alta cultura y la cultura popular del momento. Costó 5 millones de pesetas que no se recuperaron. Los distribuidores tuvieron miedo. ¿De qué? Para averiguarlo, he empezado un documental.

ALTA POLITICA (politically permetted) was the certification Franco's censors gave to the children animated film Érase una vez... (1950). Its budget was 5 million pesetas that wasn't recouped. The distributors were afraid. Afraid of what? To answer that question, I've started shooting a documentary.

divendres, 7 de juny de 2013

Antecedents (film background) Part 3

Estela Films

       L’any 1949 els Dibujos Animados Chamartín es disolen i la majoria dels seus dibuixants passen a formar part d’un equip que esmerçarà tots els seus esforços per donar continuïtat a la indústria de l’animació a Catalunya sota la batuta de Josep Benet, llavors secretari del mecenes català Fèlix Millet i Maristany. El projecte que ha de servir per reflotar una indústria malmesa i sense cap suport administratiu ni polític serà un guió a partir del conte de la Ventafocs que els gemans Baguñà ja havien registrat l’any 1948 però que no aconseguien fer realitat per problemes pressupostaris.
       El 13 de febrer de 1950 el director General del Ministeri d’Educació Nacional obre una diligència que autoritza la transferència del permís de rodatge atorgat l’any 1948 als germans Baguñà per rodar la Ventafocs a la casa Estela Films. També esmenta la substitució del títol de La Cenicienta pel de Érase una vez...  Estela Films ja pot començar a dibuixar els primer fotogrames de la seva Òpera Prima. 


Article dedicat a Estela Films, revista "Cámara", 1 maig 1950.
  
     De fet, quan s’atorga el permís de rodatge, la realització del film ja estava pràcticament a les acaballes: s’havia iniciat l’1 de març de l’any anterior com a iniciativa de Josep Benet i Morell, que més tard esdevindria advocat, historiador reconegut i senador per la coalició d’esquerres Entesa dels Catalans. Josep Benet va ser acreditat com a director general d’Estela Films el 21 d’abril del 1949, juntament amb el cunyat de Fèlix Millet, Jordi Tusell. Aquest traspàs de poders es duia a terme quan feia poc més d’un mes que Benet havia engegat la producció del llargmetratge d’animació a la capital catalana als estudis del carrer Muntaner. Era una pràctica força habitual a l’Espanya de l’època: les dates oficials de constitució de les societats cinematogràfiques acostumen a ser posteriors a l’inici de les seves activitats. 

Josep Escobar dóna indicacions a la model de l'Esbart Dansaire que fa de Ventafocs.
       Les esperances dipositades en aquest projecte eren moltes, i se’n fa ressó la premsa de l’època en una entrevista amb Josep Benet a principis del 1950 (revista sense identificar, Arxiu Josep Benet)

"- Quan s'acabarà "Érase una vez…"?
-  A finals de febrer. El seu rodatge haurà durat uns 20 mesos.
- Continuaran produint dibuixos animats? 
- Sens subte. No es monten uns estudis per realizar una sola pel·lícula, ni es crea un equip tècnic, ni un arxiu, ni molts dibuixants, per després abandonar l'empresa. En poc temps podrem anunciar el tema i els autors del guió de la nostra propera producció, que té com a títol provisional "Viaje fantástico".
- I les pel·lícules en presa directa, què?
- Si el públic acull Érase una vez… de grat, immediatament encetarem el nostre pla de producció en presa directa. Tenim previstes tres pel·lícules.”

Estela Films encara està en actiu avui en dia, però ja mai més ha tornat a fer dibuixos animats.


       El 1949 se disuelve Dibujos Animados Chamartín, y la mayoría de sus dibujantes pasan a formar parte de un equipo que invertirá todos sus esfuerzos en dar continuidad a la industria de la animación en Cataluña bajo la batuta de Josep Benet, quien por aquel entonces, era secretario del mecenas catalán Félix Millet y Maristany. El proyecto, que canalizará el reflote de una industria maltrecha y sin ningún tipo de apoyo administrativo ni político, será un guión a partir del cuento de la Cenicienta que los hermanos Baguñà ya habían registrado en el año 1948, sin conseguir hacerlo realidad por problemas económicos.
       El 13 de febrero de 1950 el director General del Ministerio de Educación Nacional abre una diligencia que autoriza la transferencia del permiso de rodaje otorgado el año 1948 a Jaume Baguñà para rodar la Cenicienta a la casa Estela Films. También se hacer referencia a la sustitución del título de La Cenicienta por el de Érase una vez... Estela Films ya puede empezar a dibujar los primeros fotogramas de su Opera Prima. 

"Hollywood style, cartoonists of Estela Films embody their characters by copying from real life".
Estela Films in 1950's "Cámara" journal.
       De hecho, el permiso de rodaje se otorga cuando el film ya está prácticamente acabado; su rodaje había empezado el 1 de marzo del año anterior como iniciativa de Josep Benet y Morell, que más tarde sería un reconocido abogado, historiador y senador por Entesa dels Catalans. Josep Benet fue acreditado como director general de Estela Films el 21 de abril del 1949, de forma conjunta con el cuñado de Fèlix Millet, Jordi Tusell. Este traspaso de poderes se llevaba a cabo de poco más de un mes de haber iniciado el rodaje del film en la capital catalana. Era una práctica bastante habitual en la España de la época: los datos oficiales de la constitución de sociedades cinematográficas acostumbran a ser posteriores al inicio de sus actividades.

 Las esperanzas puestas en este proyecto eran muchas, y de ello se hizo eco la prensa de la época en una entrevista a Josep Benet a principios del 1950: 

- ¿Cuando se acabará “Érase una vez...”?
- A finales de febrero. Su rodaje habrá durado unos 20 meses.
- ¿Continuarán produciendo dibujos animados?
- Sin duda. No se montan unos estudios para realizar una sola película, ni se crea un equipo técnico, ni un archivo, ni muchos dibujantes, para después abandonar la empresa. En poco tiempo podremos anunciar el tema y los autores del guión de nuestra próxima producción, que tiene como título provisional: “Viaje fantástico”.
- ¿I las películas en toma directa, qué?
- Si el público acoge “Érase una vez...” de buena gana, inmediatamente empezaremos nuestro plan de producción en toma directa. Tenemos previstas tres películas.

Estela Films es una productora que aún está en activo, aunque ya no ha vuelto a hacer cine de animación.


Alexandre Cirici-Pellicer, the art director, shows the storyboard of the film to the Cámara journal reporter.

On 1949 Dibujos Animados Chamartín faded out and the majority of the cartoonist got into a new project. It would tell the story of Cinderella and was supposed to be produced by Estela Films and Josep Benet with the help of catalan patron Fèlix Millet i Maristany. They wanted to get back to life the animated film industry in Catalunya as it was just a few years ago, despite a lack of administration or politcal support. The script had been licensed by Jaume Baguñà on 1948, but he couldn’t bear its financial challenges.
On the 13rd of February 1950 the director of the Ministerio de Educación Nacional started a process to approve the transfer of the shooting license given to Jaume Baguñà to Estela Films. It mentioned too the changing of the title from Cinderella to Érase una vez... After that, Estela Films could animate the first frame of its debut film.
In fact, when the license is given the film was almost finished: it had started the 1st fo May of the previous year, headed by Josep Benet, who in the future will be historian, advocate and senator. He was credited as General Director of Estela Films on the 21st of April 1949, in common with Jordi Tusell, Fèlix Millet’s brother-in-law. This power transfer was taking place more than a month later than the production started. That was a usual practice in Spain: the legalization of Cinema Societies took place later than the starting of its activities.
Hopes invested on that project were so many that the media spreaded the news very quickly, as we can see in a Josep Benet’s interview early on 1950:

“- When will the film Érase una vez... be finished?
- At the end of February. The shooting would have taken 20 month.
- Will you make more animated films?
- Of course. We don’t build up a Studio, gather a technical an artistic team and all that, just for fun. We will be able to announce very soon the subject and the script authors of our next project, that it’s temporarily called “Viaje fantástico” (Fantastic travel).
- And what about shooting with actors?

- If the audience is satisfied with Érase una vez..., we will start immediately our production plan with actors. We have three films in mind.”

Estela Films is still producing films, but it has never done an animated film once more.


Estela FilmsMore Information:

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada