ALTA POLÍTICA

ALTA POLITICA va ser la qualificació que va rebre el film Érase una vez... (1950) per part de la censura franquista, un film d’animació fet a Barcelona per representants tant de l’alta cultura com de la cultura popular del moment. Va costar 5 milions de pessetes que no es van recuperar. Els distribuïdors van tenir por. De què? Per esbrinar-ho, he començat un documental.

ALTA POLITICA fue la calificación que recibió el film Érase una vez... (1950) por parte de la censura franquista, un film de animación hecho en Barcelona por representantes de la alta cultura y la cultura popular del momento. Costó 5 millones de pesetas que no se recuperaron. Los distribuidores tuvieron miedo. ¿De qué? Para averiguarlo, he empezado un documental.

ALTA POLITICA (politically permetted) was the certification Franco's censors gave to the children animated film Érase una vez... (1950). Its budget was 5 million pesetas that wasn't recouped. The distributors were afraid. Afraid of what? To answer that question, I've started shooting a documentary.

dilluns, 13 de maig de 2013

Un film incòmode. Uncomfortable film.


We talk about the film with experts. Parlem amb Françoise Heitz i Jordi Artigas sobre el film d’animació Érase una vez...  Hablamos del film con Françoise Heitz y Jordi Artigas.

Vam tenir una xerrada d’allò més relaxada amb la Françoise Heitz, professora a la Universitat de Reims que ha publicat un treball acadèmic sobre l’animació a Barcelona del 1942 al 1951, i amb en Jordi Artigas, historiador del cinema d’animació així com fundador i director de festivals d’animació. Tant l’un com l’altre han estat extremadament generosos amb els seus coneixements, i ara sé moltes coses sobre l’animació d’aquests anys que desconeixia.


La principal pregunta que li va fer la Françoise a en Jordi vas ser per què aquest film d’animació és un film que no coneix ningú avui en dia. Contextualitzat en la seva època, fou un punt àlgid en la història de l'animació no només catalana sino europea (ella sempre remarca que el primer llargmetratge europeu  en color fou Garbancito de la Mancha, fet l’any 1945 a Barcelona per Artur Moreno i la productora Balet i Blay) i, en canvi, no només se’l coneix poc sinó que va tenir molt poca vida comercial: només va estar en cartell durant els dies de nadal del 1951 a un cinema de Barcelona i un de Madrid. 

No va rebre cap tipus de suport econòmic per part de l’estat, quan Garbancito de la mancha sí que ho va fer, i només se li va atorgar la categoria d’Interès Nacional, que implicava una sèrie d’avantatges econòmics, després que el Director General de Cinematografia i Teatre, Joaquín Argamasilla, rebés pressions per fer-ho en haver-li estat otorgat al film una menció d’honor en la Biennale de Venècia del 1951.

En Jordi va comentar que Érase una vez... va ser un film incòmode pel règim, ja que la major part dels integrants de l’equip que el varen dur a terme tenien antecedents esquerrans. Tant el productor, Josep Benet, com el director artístic, Alexandre Cirici-Pellicer, i el director d’animació, Josep Escobar, van viure les conseqüències del règim imposat per Franco fent alguna estada a la presó o patint l'exili. Eren vigilats de molt a prop, com corroboren les fitxes policials que he consultat. L’administració franquista va anar fent els ulls grossos fins a un cert punt. Per què d’un dia per l’altre van tancar l’aixeta?


La Françoise recordava com el film és un perfecte exemple de convivència entre l’alta cultura i la cultura popular. Per una banda trobem l’Alexandre Cirici-Pellicer, crític d’art reconegut i defensor de Picasso en el nostre país en uns moments en què el pintor era mal vist pel règim. De l’altra trobem Josep Escobar, que serà molt més conegut amb posterioritat per les seves historietes a l’editorial Bruguera i la creació de personatges que l’han sobreviscut com són els bessons Zipi i Zape o l’afamat Carpanta. D’aquest darrer cal afegir que ben aviat va formar part del lèxic quotidià per designar a aquell qui passava molta gana o qui se les empescava per aconseguir alguna cosa amb la intenció d’omplir el pap. 

Mirall perfecte de la gana de postguerra, Carpanta fou censurat per l’administració franquista perquè, segons esgrimia l’autoritat, en aquest país no es passava gana. El personatge va notar com les urpes de la censura constrenyien les seves aventures degut a la restrictiva legislació oficial que van patir les revistes infantils i juvenils a partir del 1955. Com molt bé deia Terenci Moix, Carpanta és l’hereu dels antiherois de la picaresca del s.XVIII. L’espectador dels anys cinquanta, continuà Heitz, no només va reconèixer els trets de Carpanta sota el barret estrellat i la barba del mag Murgo que apareix en el film d’Érase una vez... sinó que es va complaure en el clin d’oeil que el mestre de l’animació i la historieta li brindava. La Françoise m’ho explicà tot picant-me l’ullet mentre s’emportava la seva tassa de capuccino als llavis.
El Mago Murgo. Murgo the wizard.

Pudimos charlar de forma muy relajada con Françoise Heitz, profesora en la Universidad de Reims y autora de un trabajo académico sobre la animación en Barcelona del 1942 al 1950, y con Jordi Artigas, historiador del cine de animación, así como fundador y director de festivales de cine de animación. Los dos fueron extremadamente generosos con sus conocimientos, y ahora sé muchas más cosas sobre la animación de este periodo que desconocía.

La principal pregunta que hizo Françoise a Jordi fue por qué este film de animación se conoce tan poco hoy en día. Contextualizado en su época, fue un punto álgido en la historia de la animación no sólo catalana sinó también europea (ella siempre remarca que el primer largometraje europeo en color fue Garbancito de la Mancha, hecho en el año 1945 en Barcelona por Artur Moreno y la productora Balet y Blay) y, en cambio, no sólo es poco conocido sino que tuvo muy poca vida comercial: tan sólo se estrenó durante las vacaciones de navidad del año 1951 en un cine de Barcelona y uno de Madrid.
No recibió ningún tipo de ayuda económica por parte del estado, cuando Garbancito de la Mancha sí que lo hizo, y solamente le fue concedida la categoría de Interés Nacional, que implica una serie de ventajas económicas, después que el Director General de Cinematografía y Teatro, Joaquín Argamasilla, recibiera presiones para hacerlo al haber sido otorgado al film la mención de honor en la Biennale de Venecia del 1951.


Jordi comentó que Érase una vez... fue un film incómodo para el régimen, ya que la mayor parte de los integrantes del equipo que lo llevaron a cabo tenían antecedentes de izquierdas. Tanto el productor, Josep Benet, como el director artístico, Cirici-Pellicer, o el director de animación, Josep Escobar, sufrieron las consecuencias del nuevo régimen impuesto por Franco, y pasaron por la prisión o el exilio. Fueron vigilados muy de cerca, como corroboran las fichas policiales de todos los que he consultado. La administración franquista hizo la vista gorda hasta cierto punto. ¿Por qué un día decidió cortar las alas de la animación en Barcelona?

Françoise recordaba cómo el film de animación es un perfecto ejemplo de convivencia entre la alta cultura y la cultura popular. Por un lado encontramos a Alexandre Cirici-Pellicer, crítico de arte reconocido y defensor de Picasso en nuestro país en un momento en que el pintor estaba mal visto por el régimen. Del otro lado encontramos a Josep Escobar, que será más conocido posteriormente gracias a sus historietas para la Editorial Bruguera y la creación de personajes que le han sobrevivido como los traviesos mellizos Zipi y Zape o el hambriento Carpanta. Éste último personaje pasó a formar parte del lenguaje cotidiano muy rápidamente para designar a aquel que pasaba hambre o a quien se las apañaba para conseguir alguna cosa con la intención de llenar la panza.

Espejo perfecto de la hambre de posguerra, Carpanta fue censurado por la administración franquista porque, según esgrimía la autoridad, en este país no se pasaba hambre. El personaje notó como las garras de la censura constreñían sus aventuras debido a la restrictiva legislación oficial que sufrieron las revistas infantiles y juveniles a partir del año 1955. Como bien dijo Terenci Moix, Carpanta es el heredero de los antihéroes de la picaresca del s.XVIII. El espectador de los años cincuenta, continuó Heitz, no sólo supo reconocer los rasgos de Carpanta bajo el sombrero estrellado y la barba del mago Murgo que aparece en el film Érase una vez... sino que se complació en el clin d’oeil que el maestro de la animación y la historieta le brindaba. Françoise me lo contó guiñándome el ojo mientras se llevaba a los labios su taza de capuccino.

We had a chat with Françoise Heitz, professor in the Université de Reims, and author of an academical work about animation in Barcelona from 1942 to 1950, and with Jordi Artigas, historian of animation cinema and founder-director of several Animation Film festivals. Both were so giving that now I know a lot of things about animation during the forties that I didn’t know.
The main question that Françoise made to Jordi was about the reason why this film is unknown nowadays. Compared with the animation that was going on in that period, it is a key moment in the history of animation, not only the Catalan one but also the European one. Françoise always points out that the first animated feature film in Europe was Garbancito de la Mancha, made on 1945 in Barcelona by Artur Moreno and the producers Balet y Blay. On the contrary, Érase una vez is not only unknown but also had a short commercial life: it was premiered on Christmas 1951 in just one cinema in Barcelona and one in Madrid.
The film got no economical help from the government, although Garbancito de la Mancha obtained it. The Interés Nacional category, that implied some economical advantages, was only given to the film after receiving a Menzione d’honore in the Biennale of Venice Film Festival on august 1950. The Director General de Cinematografía y Teatro, Joaquín Argamasilla  was forced to give that category to the film after a prize that nobody expected.
Jordi told us that Érase una vez... had been an uncomfortable film for the Régimen because most of the people that worked on it had a background of collaboration with left-wing parties. The producer and the director of animation, Josep Benet and Josep Escobar, had been arrested and the latter stayed one year an a half in jail. Alexandre Cirici-Pellicer, the art director, went to exile after the Civil War, and most of the team was under control as we can see in the police files of that period. Franco’s government turned a blind eye to the project til a certain point. Why did he finally decide to cut the wings of the animation industry in Barcelona?
Françoise recalled how that animated film is a perfect example of coexistence between high and popular culture. On one side we can find Alexandre Cirici-Pellicer, art director, who was an art critic and Picasso defender when that painter was suspicious to the Regimen’s eyes. On the other side, in the team we find Josep Escobar, who will be famous later on in the Editorial Bruguera with the Zipi y Zape tweens and the hungry character Carpanta. Carpanta was so famous a character that his name was part of every day’s vocabulary to assign someone always hungry or someone who tricks in order to get food.

Escobar is tied up by Carpanta so that he can fill his stomach.
From "El mundo de Escobar", Guiral i Soldevilla, 2008.

A stamp with the popular character of Escobar.
From "El mundo de Escobar", Guiral i Soldevilla, 2008.

As he personified the postwar hunger, Carpanta was censored by the Franco’s Administration because, as they pointed out, in the Spanish postwar nobody was hungry. That character felt the censorship paws constriction due to the restrictive laws created by Franco to control children’s reviews on 1955.
As the writer Terenci Moix said, Carpanta inherited the “picaresca” (mischivousness) from the antiheros of the XVIII century. The audience from the fifties could not only recognize Carpanta’s features on Murgo’s wizard in the animated film but also rejoice with the clin d’oeil that Josep Escobar was offering. Françoise told me that blinking an eye while she brought her capuccino cup to her lips.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada