ALTA POLÍTICA

ALTA POLITICA va ser la qualificació que va rebre el film Érase una vez... (1950) per part de la censura franquista, un film d’animació fet a Barcelona per representants tant de l’alta cultura com de la cultura popular del moment. Va costar 5 milions de pessetes que no es van recuperar. Els distribuïdors van tenir por. De què? Per esbrinar-ho, he començat un documental.

ALTA POLITICA fue la calificación que recibió el film Érase una vez... (1950) por parte de la censura franquista, un film de animación hecho en Barcelona por representantes de la alta cultura y la cultura popular del momento. Costó 5 millones de pesetas que no se recuperaron. Los distribuidores tuvieron miedo. ¿De qué? Para averiguarlo, he empezado un documental.

ALTA POLITICA (politically permetted) was the certification Franco's censors gave to the children animated film Érase una vez... (1950). Its budget was 5 million pesetas that wasn't recouped. The distributors were afraid. Afraid of what? To answer that question, I've started shooting a documentary.

diumenge, 17 de setembre de 2017

Deixar-hi la pell

El Col·legi de Metges de Barcelona ha organitzat una exposició sobre la dermatologia històrica a Catalunya, que ha estat l'espai on hem fet el darrer rodatge. Us preguntareu què té a veure la dermatologia amb l'animació, però curiosament tenen més punts en contacte del que ens pensem. El comissari de l'exposició, l'Alfons Zarzoso, es va posar en contacte amb mi perquè volia saber més coses d'un escultor que havia treballat fent models mèdics amb cera durant deu anys abans de la Guerra Civil. Els seus documents sobre el personatge s'acabaven l'any 1939, fins que va connectar la biografia d'aquest escultor amb la de l'animador Frederic Sevillano, de qui ja vam parlar en un altre post. Després de la Guerra, Sevillano va entrar a treballar a l'equip de Dibsono Films, i va continuar vinculat a l'animació a través de Dibujos Animados Chamartín i Baguñà Hnos S.L, on es va dedicar a animar curtmetratges científics i divulgatius per l'Editorial Científica Cinematográfica.Per corroborar aquestes dades, va venir a l'exposició la filla de l'animador, l'Èrica Sevillano, amb fotografies de l'època de Chamartín. El comissari de l'exposició li va ensenyar alguns models amb cera amb la signatura del seu pare, i d'altres que, tot i no anar signats, podien molt bé ser d'ell. L'Alfons Zarzoso va enllaçar la feina de l'animador a Estela Films amb la d'escultor i pintor mèdic quan va vincular una fotografia de la producció d'Érase una vez..., on surt Sevillano pintant un cel estrellat, i les mostres dermatològiques en cera, que reprodueixen malalties cutànies molt semblants al cel estrellat de la producció d'Estela. Va ser un plaer poder aprendre i conèixer una mica més de la vida d'aquest animador que, com tots els de la seva generació, era polifacètic per imperatiu econòmic i per curiositat innata.
Alfons Zarzoso i Èrica Sevillano.

Caricatura de Frederic Sevillano a l'exposició.

Frederic Sevillano pintant el cel d'Érase una vez...

El Colegio de Médicos de Barcelona ha organizado una exposición sobre dermatología histórica en Catalunya, que ha sido el espacio en el que hemos hecho nuestro último rodaje. Seguramente os preguntaréis qué tiene que ver la dermatología con la animación, pero curiosamente tienen más puntos en contacto de los que creemos. El comisario de la exposición, Alfons Zarzoso, se puso en contacto conmigo para saber más cosas sobre un escultor que había trabajado haciendo modelos médicos en cera durante diez años antes de la Guerra Civil. Los documentos que él tenía sobre el personaje acababan en el año 1939, hasta que vinculó la biografía de este escultor con la del animador Frederic Sevillano, de quien hablamos en otro post. Después de la Guerra, Sevillano entró a trabajar en el equipo de Dibsono Films, y continuó vinculado a la animación a través de Dibujos Animados Chamartín i Baguñà S.L, donde se dedicó a animar cortos científicos y divulgativos para la Editorial Científica Cinematográfica.Para corroborar estos datos, vino a la exposición la hija del animador, Erica Sevillano, con fotografías de su padre de la época de Chamartín. El comisario de la exposición le mostró algunos modelos en cera firmados por su padre, y otros que, a pesar de no llevar su firma, probablemente también fueron confeccionados por Sevillano. Alfons Zarzoso conectó el trabajo del animador en Estela Films con el de escultor y pintor médico al vincular una fotografía de la producción de Érase una vez..., en la que sale Sevillano pintando un cielo estrellado, con las muestras dermatológicas en cera, que reproducen enfermedades cutáneas muy parecidas al cielo estrellado de Estela. Fue un placer poder aprender y conocer un poco más la vida de este animador que, como todos los de su generación, era polifacético por imperativo económico y por curiosidad innata.
The Medical College of Barcelona has organized an exhibition about historical dermatology in Catalonia, that had been the setting of our last shooting session. Probably you wonder what is the relationship between dermatology and animation, but they have more points in common than we think. The exhibition comissioner, Alfons Zarzoso, got in contact with me because he wanted to know more about an sculptor that had worked on medical models for ten years before de Civil War. His documents ended on 1939, until he connected the sculptor's biography with the one of the animator Frederic Sevillano, whom we talked about on another post. After the war, Sevillano started to work on the Dibsono Films Studio, and worked on animation through Dibujos Animados Chamartín and Baguñà Hnos S.L, where he animated some scientifical short films for the Editorial Científica Cinematográfica. To check that data, the daughter of the animator, Erica Sevillano, came to the exhibition with some photos of the Chamartín period. The exhibition comissioner showed her some wax models signed by his father, and some other anonymous ones that could be his. Alfons Zarzoso connected the animator's work for Estela films with the sculptor's one because a photo that showed Sevillano painting some stars in a background of the film Érase una vez... was very similar to the dermatological stains of the models he made. It was a pleasure to know more about the life of that animator realizing that, as many of his generation peers, he was a multifacetic artist because of economical and curiosity seeker needs.

Scientific drawing by Frederic Sevillano. Museu d'Història de la Medicina de Catalunya.

Scientific drawing by Frederic Sevillano. Museu d'Història de la Medicina de Catalunya.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada