ALTA POLÍTICA

ALTA POLITICA va ser la qualificació que va rebre el film Érase una vez... (1950) per part de la censura franquista, un film d’animació fet a Barcelona per representants tant de l’alta cultura com de la cultura popular del moment. Va costar 5 milions de pessetes que no es van recuperar. Els distribuïdors van tenir por. De què? Per esbrinar-ho, he començat un documental.

ALTA POLITICA fue la calificación que recibió el film Érase una vez... (1950) por parte de la censura franquista, un film de animación hecho en Barcelona por representantes de la alta cultura y la cultura popular del momento. Costó 5 millones de pesetas que no se recuperaron. Los distribuidores tuvieron miedo. ¿De qué? Para averiguarlo, he empezado un documental.

ALTA POLITICA (politically permetted) was the certification Franco's censors gave to the children animated film Érase una vez... (1950). Its budget was 5 million pesetas that wasn't recouped. The distributors were afraid. Afraid of what? To answer that question, I've started shooting a documentary.

dimecres, 8 d’octubre de 2014

Melcior Niubó, a Landscape Designer

El juny del 2013 la revista Barret Picat n.198 va retre un homenatge al ninotaire Melcior Niubó, “NIU”, que va anar acompanyat d’una exposició que se li va dedicar al Reial Cercle Artístic de Barcelona gràcies a les tasques d’investigació de Jordi Artigas. Melcior Niubó va participar també a Érase una vez... , però la seva feina com a animador ja ve de l’època dels Dibujos Animados Chamartín. Nascut l’any 1912 a La Fuliola, al Pla d’Urgell, participà en revistes com L’esquella de la Torratxa o la Campana de Gràcia. Fervent defensor de la república, durant la guerra combat amb la seva moto al Front d’Aragó i amb la seva ploma com a cartellista. L’any 1939 marxa cap a França i és internat al camp d’Argelers

Fotografia de Niubó enviada a la família desde França (Barret Picat, n198)

L’any 1941 torna a Barcelona i un any després entra a formar part de l’equip dels estudis d’animació de la Casa Batlló. Niubó s'incorpora a l’equip de la sèrie Civilón sota les ordres del seu animador en cap, Josep Escobar (1). És curiós observar com en els crèdits apareix Melcior Niubó com a fondista i entre els animadors hi trobem un tal Oscar Daniel. No deixa de ser casualitat que “Oscar Daniel” sigui també un altre dels sobrenoms amb el qual firmarà Melcior Niubó (2). 

Cartell de l'exposició l'any 1943 d'esbossos, acetats i dibuixos de personatges
de l'equip de Dibujos Animados Chamartín (Hemeroteca Granollers)
Llegenda amb els dibuixants presents a l'exposició. Niubó, el setè a l'esquerra.
(Hemeroteca Granollers)
Melcior Niubó també participà a la sèrie “Garabatos” (1943-1945), una revista humorística feta d’esquetxos que pels animadors era un divertimento i no tenia un equip fix. Niubó hi apareix als primers capítols com encarregat de fons i decorats. En el moment en que Enric Diban assumeix la realització, el de fondista fou un càrrec que passà a mans de L. Flotats. Quan Josep Escobar encapçala la direcció de la sèrie, Niubó s'encarrega novament dels fons. En el darrer títol, “Garabatos Lepe” (1945), sota la realització de Guillem Fresquet, ja no hi trobem a Niubó com a fondista però sí com a autor de la historieta “Cinco maneras de hacer el amor”, que cal situar en un context en que aquesta expressió no havia adquirit encara el caire sexual que té avui en dia. A “Garabatos José Nieto” (1944) hi trobem una altra historieta signada per Niubó: “El patito malapata”. 

Historieta d'Enric Ferran amb Niubó com a protagonista, sota el pseudòinim d'Oscar Daniel.
(Barret Picat, n.198)

La seva llarga trajectòria com a fondista fou un argument de pes per a entrar a formar part de l'equip que creà el llargmetratge “Érase una vez...” (1950). Melcior Niubó apareix novament a les ordres d’Enric Ferran com a col·laborador a la secció de fons i maquetes. José Candel el menciona en el seu llibre sobre animació: “Los bocetos de Cirici eran pasados a la sección de fondos donde eran ejecutados por Enrique Ferrán (“Diban”) - que además animó algunos planos -, auxiliado por Melchor Niubó, Enrique Sanchís, Ramon de Batlle, Enrique Pinet, Jaime Planas Gallés y Miguel Titchs” (3).


La Campana de Gràcia, 3.444 (26/08/1933). Un exemple de geometrisme formal
tan característic de Melcior Niubó. (Barret Picat, n.198)

Un cop desmantellada la indústria de l’animació el 1950, Melcior Niubó, com tants d’altres, va tornar al paper i continuà dedicant-se a la il·lustració infantil per l’editorial Mateu i Clásicos Cadete, entre altres publicacions.

En junio de 2013 la revista Barret Picat n.198 hizo un homenaje al dibujante Melcior Niubó, “NIU”, que fue acompañada por una exposición que se le dedicó en el Reial Cercle Artístic de Barcelona gracias a las tareas de investigación de Jordi Artigas. Melcior Niubó participó también en Érase una vez... pero su trabajo como animador hunde sus raíces en la época de Dibujos Animados Chamartín. Nacido el año 1912 a La Fuliola, al Pla d’Urgell, participó en revistas como L’esquella de la Torratxa o La Campana de Gràcia. Gran defensor de la república, combatió con su moto en el frente de Aragón y con su pluma como cartelista. El 1939 huye a Francia y estuvo en el campo de concentración de Argelers

En el año 1938 Melcior Niubó entra a formar parte del Frente de Aragon mediante
tareas de correo motorizado.
El 1941 vuelve a Barcelona y un año más tarde entra a formar parte de los estudios de animación de la Casa Batlló. Niubó se integrará en el equipo de la serie Civilón bajo las órdenes de su jefe de animación; Josep Escobar (1). Es curioso observar como en los créditos aparece Melcior Niubó como fondista y entre los animadores encontramos a un tal Oscar Daniel. No deja de ser una casualidad que “Oscar Daniel” sea también otro de los sinónimos bajo los que trabajaba Niubó (2). Melcior Niubó también participó en la serie Garabatos, una revista humorística a base de sketchs que era un divertimento para los animadores y no tenía un equipo fijo. Niubó aparece en los primeros capítulos como encargado de fondos y decorados. Bajo la dirección de Enric Diban, el de fondista fue un puesto que pasó a manos de L. Flotats. Cuando Josep Escobar retoma la dirección de la serie, Niubó aparece de nuevo al cargo de los fondos. 

Caricatura de Niubó visto por Escobar con una dedicatoria rimada:
"Como humorista es de los serios, o sea que es un serio humorista,
y haciendo fondos Niubó se nos va a perder de vista" (Barret Picat, n.198)

En el último título, "Garabatos Lepe" (1944), con Guillem Fresquet a la realización, ya no encontramos a Niubó como fondista pero sí como autor de la historieta “Cinco maneras de hacer el amor”, aunque entonces esta expresión no tenía la connotación sexual que tiene actualmente. En "Garabatos José Nieto" (1944) encontramos otra historieta firmada por Niubó: “El patito malapata”. Su larga experiencia como fondista le convirtió en un elemento imprescindible dentro del equipo creador de el largometraje "Érase una vez..." (1950) Melcior Niubó aparece nuevamente a las órdenes de Enric Ferran en la sección de fondos. José Candel le menciona en su libro sobre animación: “Los bocetos de Cirici eran pasados a la sección de fondos donde eran ejecutados por Enrique Ferrán (“Diban”) - que además animó algunos planos -, auxiliado por Melchor Niubó, Enrique Sanchís, Ramon de Batlle, Enrique Pinet, Jaime Planas Gallés y Miguel Titchs” (3). Al venirse abajo la industria de la animación en el año 1950, Melcior Niubó, como muchos de sus contemporáneos, volvió al papel y continuó dedicándose a la ilustración infantil para la editorial Mateu y los Clásicos Cadetes, entre otras publicaciones.


On June 2013 the “Barret Picat” review, n. 198, payed tribute to the cartoonist Melcior Niubó, “NIU”, and it was supplemented with an exhibition in the Reial Cercle Artístic of Barcelona thanks to the investigation tasks of Jordi Artigas. Melcior Niubó collaborated in the feature film “Érase una vez...”, but his work as an animator has its roots in the Dibujos Animados Chamartín period. He was born in 1912 in La Fuliola, Lleida, and collaborated in many reviews such as L’esquella de la Torratxa and La Campana de Gràcia
Hitler's caricature published in Solidaridad Obrera, May 29th 1937. (Barret Picat, n.198)
An example of Niubo Poster work with a strong Constructivism influence.
Title: "The modern Christ"
(Barret Picat, n.198)

He was a defender of the Republic, and he fighted for it on the Aragon front with his motorbike and as a poster artist with his pencil. On 1939 he run away to France and stayed in Argelers concentration camp. On 1941 he came back to Barcelona and a year later he started working on the animation studios in la Casa Batlló. Niubó becames by then a part of the Civilon series team, which was headed by the animator Josep Escobar. It is very curious finding Niubó in the credits as the Landscape designer, side by side with an animator called Oscar Daniel, one of Niubo’s nicknames (2). Melcior Niubó also participated in the Garabatos series, a satirical cartoon review made by comical scenes that was a divertimento to all the animators of the studio and it never had a steady team. Niubó appears on the credits of the firsts chapters as a Landscape designer. Later on it was directed by Enric Diban, and then the Landscape designer was L. Flotats. When Josep Escobar recovered the direction, Niubó got in charge of the Landscapes again. In the last chapter of the series credits, Garabatos Lepe (1945), directed by Guillem Fresquet, we don’t find Niubó as the Landscape designer but as the author of the short story “Five ways of flirting”. In Garabatos José Nieto (1944) we find another short story from Niubó “The clumsy duck”. 


Dibujos Animados Chamartín, the team on 1942. Niubó is at the bottom row, second from the left.
(Photo from Erica Sevillano Archive, post Julieta Serrano; from animator to chica Almodovar )

Thanks to his long-term engaging in landscape animation, he got envolved in the feature film Érase una vez... (1950) Melcior Niubó appears again in Enric Ferran’s Landscape’s departament. José Candel mentions him in his book about Spanish animation: “The Cirici’s sketches where build by the landscape department which Enrique Ferrán (”Diban”) was in charge. There he was assisted by Melchor Niubó, Enrique Sanchís, Ramon de Batlle, Enrique Pinet, Jaime Planas Gallés y Miguel Titchs”. As in 1950 the animation industry was deceased, he went back to drawing and went on illustrating for children with the Mateu Editorial House and the Clasicos Cadetes, among other publishing works.

1) Emilio de la Rosa, Breve historia de la animación en España. Animateruel, 1993
2) Josep Pinyol a Barret Picat, n.198, Juny 2013.
3) José Candel, Historia del dibujo animado español, Murcia, 1993.

2 comentaris:

  1. M'agradaria poder contactar amb l'autora del Blog, si no vaig errada és la Maria Pagès.

    ResponElimina
  2. Pots posar-te en contacte amb mi aquí: pages.waste@gmail.com

    ResponElimina